SimKol sp. z o.o. z umową na dostawę symulatora USRKiŁ dla LCS Idzikowice.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
09.2020

SimKol sp. z.o.o. dostarczy dla Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.  symulator urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, który będzie odzwierciedlał powstające LCS Idzikowice.

Narzędzie będzie wykorzystywane do szkolenia dyżurnych ruchu pracujących na Centralnej Magistrali Kolejowej. Dostawa urządzenia jest częścią zadania  pn. Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS Poziom 2, wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4 Korytów – Zawiercie, w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej Nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II”.

Nawiązanie współpracy z firmą Bombardier Transportation pozwoli nam wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie z zakresu tworzenia symulatorów dla poprawy bezpieczeństwa  prowadzenia ruchu kolejowego w Polsce. – mówi Kamil Kokoszka, Wiceprezes Zarządu SimKol sp. z o.o.

Symulator obejmie swoim działaniem cały obszar tworzonego LCS Idzikowice. Osoba szkolona będzie mogła prowadzić ruch w jednym z dwóch trybów - konwencjonalnym lub ERTMS (ang. European Rail Traffic Management System) wraz z wykorzystaniem systemu łączności GSM-R, który będzie podstawowym sposobem komunikacji w prowadzeniu ruchu pociągów od 1 stycznia 2025 roku.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym zawiera w sobie dwa składniki – ETCS czyli Europejski System Sterowania Pociągiem oraz GSM-R. Stanowią one kluczowy element poprawy bezpieczeństwa w perspektywie do 2030 roku.

Specjalistyczne narzędzie zaimplementowane w symulatorze umożliwi prowadzenie badań w celu opracowania rozwiązań odnoszących się do zasad prowadzenia ruchu kolejowego. Dzięki funkcjom badawczym urządzenia, zamawiający będzie mógł przeprowadzić analizę reakcji psychologicznych, jak również czynników wpływających na bezpieczeństwo i zdolności psychoemocjonalne osób, które ten ruch prowadzą.

Płynne wdrożenie systemu ERTMS będzie wymagało efektywnego przeszkolenia personelu obsługi, z wykorzystaniem symulatorów tego systemu. Wierzymy, że jakość naszych produktów, w znaczący sposób wpłynie na poprawę procesu szkolenia pracowników, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. – mówi Maciej Kajzer, Członek Zarządu SimKol sp. z o.o.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo SimKol i Bombardier

    Logo SimKol i Bombardier