Scenariusze szkoleń UTK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
01.2017

Urząd Transportu Kolejowego opublikował 30 scenariuszy szkoleniowych obejmujących różne sytuacje, z jakimi maszynista może spotkać się podczas swojej pracy.

Opracowane sytuacje obejmują między innymi:

 • zdarzenia związane z infrastrukturą kolejową (np. pęknięcie szyny, deformacja toru, złe ustawienie iglic w rozjeździe, itp.),
 • zdarzenia związane z infrastrukturą sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacją (np. skierowanie pociągu w kierunku innym niż wynikający z rozkładu jazdy, wyświetlenie na sygnalizatorze sygnału wątpliwego, uszkodzenie radia kabinowego, itp.),
 • zdarzenia związane z infrastrukturą elektroenergetyczną (np. uszkodzenie elementów sieci trakcyjnej, element obcy na sieci trakcyjnej, itp.),
 • zdarzenia związane z obsługą trakcyjną (np. wyłączenie na skutek awarii części napędu lokomotywy), zdarzenia związane z sytuacją ruchową (jazda "na widoczność", tymczasowe ograniczenie prędkości, roboty torowe, ruch jednotorowy dwukierunkowy, itp.),
 • zdarzenia losowe związane z ludźmi, zwierzętami i pojazdami drogowymi (wtargnięcie pojazdu drogowego lub osoby pieszej na przejazd kolejowy, akty wandalizmu, itp.),
 • nieprawidłowości w składzie pociągu (rozerwanie pociągu na szlaku, nieszczelność układu pneumatycznego, brak możliwości wyluzowania hamulców pociągu, itp.),
 • awaria układów pojazdu trakcyjnego lub składu pociągu (uszkodzenie /połamanie pantografu, awaria urządzeń czujności pokładowej, itp.).

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie UTK logo

  UTK logo