Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów UTK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30
03.2022

Trwają testy i kalibracja symulatorów w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów tworzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Od 2023 r. z wykorzystaniem tych urządzeń prowadzone będą egzaminy dla kandydatów na maszynistów. CEMM dysponuje trzema symulatorami – lokomotywy elektrycznej, manewrowej oraz elektrycznego zespołu trakcyjnego. Projekt otrzymał 39 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nowe zasady egzaminowania zaczną obowiązywać od początku 2023 r. Zmiany dotyczą tylko kandydatów na maszynistów - egzaminu na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty. Zadania te realizowane będą w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które swoją siedzibę ma w Warszawie. Na powierzchni niemal 1000 m2 znajdą się dwie sale pozwalające na egzaminowanie z części teoretycznej egzaminu na licencję i świadectwo maszynisty punkt wydawania licencji maszynisty i wygodna poczekalnia dla osób zdających egzamin oraz trzy symulatory pojazdów kolejowych - lokomotywa, zespół trakcyjny oraz pojazd specjalny lub lokomotywa z polem widzenia 360o  wyposażone w zunifikowane pulpity, zgodne z ogólnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów, a w szczególności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności dla lokomotyw i taboru pasażerskiego (TSI Loc&Pas). W symulatorach wykorzystane będzie odwzorowanie ponad 5 000 km rzeczywistych tras kolejowych.

To nowa jakość i krok w kierunku bezpieczniejszej kolei w Polsce. Od 2023 roku będzie to główny ośrodek egzaminacyjny dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. Zapewnimy miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów różnych kategorii egzaminacyjnych  – o Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zapisy na egzaminy oraz wnioski o wydanie licencji maszynisty będą realizowane przez Internet. Testy egzaminacyjne na licencje i świadectwo maszynisty będą przeprowadzane elektronicznie w siedzibie CEMM. Informatyczny moduł egzaminacyjny jest tworzony specjalnie dla UTK. Również w CEMM przeprowadzana będzie część symulatorowa państwowego egzaminu na świadectwo maszynisty. W sposób bezstronny i innowacyjny na skalę europejską weryfikowane będą wiedza i umiejętności kandydatów na maszynistów. Nowością będzie wykorzystanie symulatorów do egzaminowania na świadectwo maszynisty.

Dzięki zaangażowaniu Ministra Infrastruktury oraz posłów i senatorów z sejmowych i senackich komisji infrastruktury bardzo sprawnie udało się przeprowadzić cały proces legislacyjny dzięki, któremu możliwe było utworzenie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Wprowadzenie egzaminów państwowych, które jest elementem kompleksowego działania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zmierzamy do zapewnienia bezpiecznego i konkurencyjnego rynku transportu kolejowego w Polsce – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowany jest z Funduszy Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo UTK

    Logo UTK