Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
08.2020

W dniach 24 sierpnia - 7 września br. trwa nabór Ministerstwa Edukacji Narodowej do projektów konkursowych na opracowanie  multimediów - e-zasobów do kształcenia zawodowego dla 32 branż.
Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów posiadających doświadczenie w tworzeniu multimediów, symulatorów, aplikacji VR .

Pierwsza runda naboru:

od 24 sierpnia 2020 r. do 7 września 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi 136 110 000,00 PLN w podziale na następujące obszary:

 1. Obszar I – 8 060 000,00 PLN
 2. Obszar II – 17 940 000,00 PLN
 3. Obszar III – 4 680 000,00 PLN
 4. Obszar IV– 17 550 000,00 PLN
 5. Obszar V – 7 020 000,00 PLN
 6. Obszar VI – 11 050 000,00 PLN
 7. Obszar VII – 6 630 000,00 PLN
 8. Obszar VIII – 4 810 000,00 PLN
 9. Obszar IX – 13 390 000,00 PLN
 10. Obszar X – 14 690 000,00 PLN
 11. Obszar XI – 11 700 000,00 PLN
 12. Obszar XII – 12 350 000,00 PLN
 13. Obszar XIII – 6 240 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 20 multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 lub minimum 3 symulatory/VR).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316).

W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.ezawodowe@men.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Strona konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

 
 
 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie MEN logo

  MEN logo