Trenażer EN57 Straży Pożarnej w Poznaniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
12.2018

Poligon szkoleniowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu został doposażony o trenażer do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrofy kolejowej.

Strażacy, którzy sami opracowali koncepcję poligonu, pozyskali na realizację fundusze unijne przeznaczone na rozwój kolei. Aby osiągnąć efekt w postaci właściwego przygotowania służb ratowniczych do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych niezbędna jest prawidłowa organizacja i realizacja procesu szkoleniowego, którego nadrzędnym celem jest stymulowanie określonego zachowania ratowników (strażaków) biorących udział w zajęciach. Ćwiczenia są bardzo ważnym ogniwem procesu dydaktycznego, w trakcie którego następuje łączenie wiadomości z umiejętnościami praktycznymi. Właściwe przygotowanie bazy dydaktycznej w postaci stanowisk do ćwiczeń powinno również odzwierciedlać pełen przekrój zagrożeń występujących podczas zdarzeń, ich specyfikę oraz warunki zbliżone do rzeczywistych. Stąd też opracowana i zrealizowana w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu koncepcja trenażera do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrofy kolejowej.

 Dostawa, montaż i uruchomienie trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej wykonano w związku z realizacją projektu pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytetu V Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 W skład trenażera wchodzą następujące elementy:

 1. Trenażer elektrycznego kolejowego zestawu trakcyjnego - zbudowany na bazie elektrycznego kolejowego zestawu trakcyjnego przystosowany do ćwiczeń podczas katastrof kolejowych. Trenażer składa się z dwóch modułów (części). Każdy moduł posiada przestrzeń pasażerską i przedział maszynisty. Moduł I to fragment EZT przewrócony na bok, a moduł II to z kolei fragment EZT ustawiony na torowisku.
 2. Trenażer cysterny kolejowej - zbudowany na bazie wagonu - cysterny do przewozu produktów naftowych przystosowany do prowadzenia ćwiczeń podczas katastrof kolejowych z udziałem substancji niebezpiecznych.
 3. Trenażer samochodu osobowego - wyposażony w instalację gazową do ćwiczeń w zwalczaniu pożarów pojazdów mechanicznych. Umożliwia również jego wielokrotne wykorzystanie do ćwiczeń z zakresu doskonalenia technik uwalniania osób poszkodowanych w kolizjach na przejazdach kolejowych.
 4. Trenażer samochodu ciężarowego - umożliwia wielokrotne jego wykorzystanie do ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego podczas kolizji z udziałem pojazdów szynowych. Kabina trenażera zapewnia możliwość prowadzenia ćwiczeń w zakresie dotarcia do poszkodowanych i ich ewakuacji poprzez stabilizację kabiny, usuwanie szyby przedniej, usuwanie drzwi, cięcie słupków "A", zgniatanie i przecinanie progów, odchylanie przedniej części kabiny. Część transportowa trenażera składa się z części załadunkowej i cysterny. Zapewnia możliwość prowadzenia ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków z uszkodzonego zbiornika cysterny, przepompowywania substancji niebezpiecznych z cysterny, zabezpieczania ładunku, przeładunku beczek lub palety przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego.
 5. Wyposażenie trenażera obejmujące:
 • zestaw narzędzi hydraulicznych,
 • diodowo-akumulatorowy zestaw przenośny do oświetlania terenu akcji na maszcie,
 • zestaw do stabilizacji - podpory mechaniczne do stabilizacji pojazdów wielkogabarytowych,
 • zestaw klinów do stabilizacji,
 • piła tarczowa akumulatorowa,
 • zestaw lewarów kolejowych,
 • zestaw ściągacz łańcuchowy do stabilizacji pojazdów wielkogabarytowych,
 • zestaw systemu szybkiej stabilizacji pojazdów,
 • zestaw podręcznego sprzętu burzącego,
 • podręczne narzędzie do podważania i cięcia elementów metalowych o różnych  końcówkach,
 • zestaw podpór stabilizacyjnych z gwintem wewnętrznym, wysuwanym mechanicznie,
 • zestaw narzędzi pneumatycznych do cięcia,
 • podest ratowniczy,
 • miernik wielogazowy z pompką i osprzętem,
 • zestaw manekinów ratowniczych obejmujący w sumie 15 manekinów i zestaw symulacyjny ran),
 • kontenery do przechowywania sprzętu.

Całkowita wartość projektu obejmująca dostawę, montaż i uruchomienie trenażera wyniosła 4.177.080,00 zł brutto.

Realizacja projektu poprzedzona została budową infrastruktury kolejowej sfinansowaną ze środków budżetowych i dochodów szkoły. Obejmuje ona odcinek dwutorowej linii kolejowej o dł. 98 m, peron kolejowy o długości 20 m wraz z pochylniami, 4 słupy sieci trakcyjnej wraz z siecią trakcyjną bez napięcia, z wywieszoną atrapą drutów jezdnych i lin nośnych. Całkowity koszt budowy infrastruktury kolejowej wyniósł 950.048,00 zł.

 EN57 nie jest jedynym pojazdem kolejowym na poligonie szkoleniowym strażaków w Poznaniu. W sektorze ratownictwa szynowego znajduje się podwójny tor kolejowy z trakcją kolejową i sygnalizacją świetlną oraz cysterną kolejową. 
Sektor umożliwia realizację ćwiczeń w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych przy wypadkach komunikacyjnych z udziałem środków transportu szynowego, działań gaśniczych w obrębie trakcji kolejowej i tramwajowej, ratownictwa chemicznego (uszczelnianie wycieków z uszkodzonych cystern kolejowych, ratownictwa medycznego (udzielania pomocy poszkodowanym). Sektor powstał dzięki współpracy szkoły z MPK w Poznaniu pod hasłem „Współdziałanie dla EURO 2012”. Zwieńczeniem tej współpracy było przeprowadzenie na wykonanym przez MPK stanowisku kilku szkoleń oraz wspólnych manewrów mających na celu przygotowanie służb ratowniczych MPK, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu i Szkoły do wspólnych działań podczas wypadków z udziałem transportu szynowego.

Wydział Poligonu Szkolnego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Trenażer EN57

  Trenażer EN57

 • Powiększ zdjęcie Sektor ratownictwa szynowego

  Sektor ratownictwa szynowego

 • Powiększ zdjęcie Wnętrze trenażera EN57

  Wnętrze trenażera EN57

 • Powiększ zdjęcie Trenażer samochodu osobowego na przejeździe kolejowo-drogowym

  Trenażer samochodu osobowego na przejeździe kolejowo-drogowym

 • Powiększ zdjęcie Przejazd kolejowo-drogowy z trenażerem samochodu osobowego i cysterny

  Przejazd kolejowo-drogowy z trenażerem samochodu osobowego i cysterny

 • Powiększ zdjęcie Przewrócony na bok trenażer EN57

  Przewrócony na bok trenażer EN57

 • Powiększ zdjęcie Poligon szkoleniowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

  Poligon szkoleniowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu