Hitachi Information Control Systems Europe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
09.2018

Hitachi Information Control Systems Europe (HICSE) i prowadzi działalność w zakresie kolejowych systemów zarządzania ruchem.

W swojej ofercie HICSE posiada m.in.:

 • TREsimobsługuje symulacje różnych systemów sygnalizacyjnych wykorzystujących prezentację wizualną, jak i urządzeń starszych typów. Jest używany do szkolenia i egzaminowania dyżurnych ruchu oraz innych specjalistów w zakresie sygnalizacji kolejowej;
 • Aplikacja DESSANumożliwia tworzenie wstępnych szkiców schematów połączeń oraz ich łatwą edycję. To rysunkowe narzędzie używane jest we wczesnych etapach projektów, kiedy rozważane są różne opcje rozplanowania sygnalizacji. Szkic powstaje przy użyciu prostego wzorca oraz palety dostępnych elementów, które przenoszone są na obszar roboczy. Oprogramowanie automatycznie weryfikuje schemat eliminując podstawowe błędy projektu, poprawny diagram może być eksportowany do formatu SDEF (System Data Exchange Format) i procesowany w innych systemach narzędziowych;
 • TREsurejest aplikacją obsługującą gruntowne testowanie danych urządzeń SRK podczas całego procesu projektowania. Daje to gwarancje zgodności tych danych z odpowiednimi standardami i normami kolejowymi oraz pozwala wskazać obszary nieoczekiwanych zachowań;
 • TREmodeljest niezwykle rozbudowanym i elastycznym narzędziem szkoleniowym, ale jest także stosowany do opracowania dużych projektów infrastrukturalnych jeszcze przed ich wdrożeniem. Przy użyciu zaawansowanych technik modelowania możliwe jest precyzyjne odwzorowanie infrastruktury dowolnej części sieci kolejowej wraz z liniami głównymi, obszarami stacji, bocznic i obiektów. Poszczególne opcje tego wirtualnego modelu mogą być dowolnie modyfikowane w celu kompletnego przetestowania integralności całego projektu.

Więcej o Symulatorze urządzeń sterowania ruchem i modelowania infrastruktury kolejowej TREsim

Stoisko Hitachi Hala 4.2 304

" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen">

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Hitachi Information Control Systems Europe logo

  Hitachi Information Control Systems Europe logo

 • Powiększ zdjęcie Symulator urządzeń sterowania ruchem i modelowania infrastruktury kolejowej TREsim

  Symulator urządzeń sterowania ruchem i modelowania infrastruktury kolejowej TREsim